logo_norden

NM250 – Omplidora-Segelladora de tubs

La NM250 es una Llenadora-Selladora de tubos de velocidad fija con una cadencia de 25 tubos por minuto.

La NM250 és una Omplidora-Segelladora de tubs de velocitat fixa amb una cadència de 25 tubs per minut. Està dissenyada per a l’ompliment i el segellat de tubs de plàstic, de plástico laminat i laminat d’alumini de fins a 50 mm de diàmetre i amb un volum d’ompliment màxim de 300 ml.

A la NM250 un sol operari alimenta el transportador de tubs manualment. Totes las altres operacions, incloent l’orientació del tub, ompiment, segellat, la codificació i la retallada, són automàtiques. A l’estació d’impresió del tub, una fotocèl·lula Teach-in permet una configuracin ràpida a l’introduir nous tubs.

La màquina és principalment mecànica, per la qual cosa és fàcil d’entendre, operar i mantenir i està equipada amb el mateix sistema d’Aire Calent d’alta precisió d’ompliment i segellat patentat per Norden, que utilitzem en els nostres models de major velocitat. La NM250 combina la senzillesa amb la sofisticació i la experiència provinent de décades de feina que han fet que Norden assoleixi una posició de lideratge dins la indústria del condicionament.

Altres máquines amb les que treballem:
logo_pkb logo_citus logo_norden logo_unista cmas systems wega menu mini